เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก ในโครงการมีการอบรม และบริการตรวจ รักษาโรคต้อกระจก โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้