เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปล่อยชุดสายตรวจร่วมชุมชนรอบค่ายสามัคคี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 8 สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และชุมชนรอบค่ายศรีหราชเดโชชัย จัดพิธีปล่อยชุดสายตรวจร่วมชุมชนรอบค่ายสามัคคี ณ ค่ายศรีหราชเดโชชัย
QR Code หน้านี้