เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น รพ.สต.บ้านเป็ด และโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งตั้งด่านชุมชนบูรณาการ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้