เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม "ป้องภัยเกมส์ 4" ภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม "ป้องภัยเกมส์ 4" ภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมี อปท.ทั้ง 19 แห่ง และ มทบ.๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนคร
QR Code หน้านี้