เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในงานได้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพโดย คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ณ ศาลาประคมหมู่ 6

QR Code หน้านี้