เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ยางสุด ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ จากเทศบาลตำบลโนนท่อน มาดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ สังกัดงานควบคุมอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้