เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เปิดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) สายด่วน 1669

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อย่างเป็นทางการ ณ หน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ติดต่อใช้บริการได้ที่เบอร์สายด่วน 1669
QR Code หน้านี้