เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ วันกองศรี บ้านโคกฟันโปง หมู่ 21 และ วัดไทรทอง บ้านไทรทอง หมู่ 23
QR Code หน้านี้