เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ "ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดกิจกรรมโครกงารบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ "ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ" โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเป็ด หมู่ 18
QR Code หน้านี้