เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้