เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้