เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน


วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลบ้านเป็ด เพื่อรับฟังปัญหา ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณที่ได้เสียสละทุ่มเททำงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนจนเกิดประโยชน์ต่อราชการและชุมชน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้