เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม และกิจกรรมแสดงผลงานของปราชญ์ชาวบ้านและนักเรียนในเขตเทศบาลพร้อมชมการขับร้องสรภัญญะจากนักเรียนโรงเรียนบ้านเป็ดท่าบึงประชาสงเคราะห์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 

QR Code หน้านี้