เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะทำงานในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมคณะทำงานในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้