เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 "ต้นรวงผึ้ง" ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และริมบึงหนองโคตร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้