เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 61


วันที่ 7 กันยายน 2560 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 61 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้