เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะ

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด,นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดบริการและบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และรับมอบอุปกรณ์กู้ชีพ จากนายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้