เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการและผู้ดูแล

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการและผู้ดูแล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกชมรมคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการและรพสต.บ้านเป็ด เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารจัดกิจกรรมคนพิการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้