เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบโล่รางวัลการประกวดระบายสีภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานมอบโล่รางวัลชนะเลิศลำดับที่ ๒ แก่ ด.ญ.ขวัญนภา แสนโคตร จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง จากการประกวดแข่งขันระบายสีภาพ รุ่นอายุ 4-5 ปี ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม 2561 ในคราวประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ หอประชุมเนอกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้