เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1


วันที่ 24 กันยายน 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัย สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้