เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้