เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำควบคุมภายใน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำควบคุมภายใน เพื่อประชุมซักซ้อมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมหนองจิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้