เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมทีมแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่น,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ทีมดีแคร์และกู้ชีพ บูรณาการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
 
QR Code หน้านี้