เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาล เข้าร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกับหลายภาคส่วน โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้