เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตีเส้นจราจรบริเวณหน้าตลาดหนองหม่น ถนน ร.8

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตีเส้นจราจรบริเวณหน้าตลาดหนองหม่น ถนน ร.8 เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผู้เรียนถึงปัญหาจอดรถซ้อนคัน ไม่เป็นระเบียบ
QR Code หน้านี้