เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การอบรมกิจกรรมบ้านเป็ดลดโลกร้อน

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการอบรมกิจกรรมบ้านเป็ดลดโลกร้อน โดยมีทีมคณะวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้