เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการชุมชนที่มีความซื่อสัตย์ เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองาน และบุคคลในชุมชน และนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลในชุมชนที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้