เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับร้านอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 1.ร้านมานะโภชนา 2.ร้านอาหารเจ้าคุณฟ้า 3.ร้าน The Drink of Love 4.ร้าน The View 5.ร้าน Bed Loft Cafe 6.ร้านสมายล์ 7.ร้านกังหันน้ำ 8.ร้าน พ.เพื่อน 9.ร้านช่วงเวลาดีดี 10.ร้าน ซันเนื้อย่าง ในคราวประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้