เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขุดลอกท่อและดูดโคลน หมู่บ้านอโณทัย

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น,กองอาสารักษาดินแดน,มณฑลทหารบกที่ 23 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน และดูดโคลนในท่อระบายน้ำ นำโดย นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ณ บริเวณทางเข้าและภายในหมู่บ้านอโณทัย หมู่ที่ 16
QR Code หน้านี้