เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขุดลอกท่อระบายน้ำและดูดโคลน หมู่บ้านอโณทัย วันที่ 3


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จังหวัดขอนแก่นและกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำที่คลองดาดถนนมะลิวัลย์และดูดโคลนในท่อระบายน่ำภายในหมู่บ้านอโณทัย เป็นวันที่ 4 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน
QR Code หน้านี้