เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจทำความสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดต้อนรับเปิดเทอมใหม่

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ทำภารกิจฉีดล้างทำความสะอาด พื้นทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ณ หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

QR Code หน้านี้