เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจขุดลอกคลองระบายน้ำ ณ ปั้ม ปตท. ถนนมะลิวัลย์

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับกรมราชทัณฑ์และกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจขุดลอกคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่อง ณ หน้าปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนมะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้