เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนมะลิวัลย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับกองอาสารักษาดินแดนและมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ดำเนินการปฏิบัติภาระกิจขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขยะยางรถยนต์และดินโคลนไปอุดตันทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ข้างถนนมะลิวัลย์ และจะยังดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ข้างถนนมะลิวัลย์ตลอดทั้งสาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรตลอดการปฏิบัติภาระกิจนี้
 
QR Code หน้านี้