เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมพิจารณาร่างมาตรการของการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อพิจารณาร่างมาตรการของการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้