เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายเกรียงไกร มะลิงาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4
โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ แสงกงพลี นักวิชาการประกันสังคม มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์จากกันสังคมและเงินทดแทน และ พ.ต.ท สมเกียรติ มีพูล มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด และ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำโดย นางสาว ชุติมาพร ว่องไว พยาบาลวิชาชีพ มาแนะนำเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย และทานอาหาร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้