เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและบุคคลในชุมชน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ไทย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น จิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 หลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ กลุ่มที่ 14 มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย และมหากษัตริย์ โดยในการฝึกอบรมและทัศศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 300 คน และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
QR Code หน้านี้