เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการจิตอาสา เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบ้านกอก

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายประทีป เสาผล ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำทีมงานกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 23 กรมราชทัณฑ์ และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบ้านกอก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น
QR Code หน้านี้