เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบเว็บไซต์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 และระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยพร พรมพิมพ์พุฒแก้ว นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ นายฤทธิพล รัตนพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มาแนะนำเรื่องการพัฒนาและการใช้งานของระบบเว็บไซต์ของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นใหม่ จากเว็บไซต์เดิม WWW.Banped.org เป็น WWW.Banped.go.th พร้อมทั้งมีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้