เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วันที่  14 พฤศจิกายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมี นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้