เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้