เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระดับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ขึ้นรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระดับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมศรีจันทร์บอลรูน โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
QR Code หน้านี้