เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพและด้านจิตใจ โดยมีการแสดงธรรมเทศนาฯ โดยพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ และอบรมให้ความรู้ เรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ โภชนาการ สุขศึกษา การออกกำลังกาย ป้องกันโรค จากนายกฤช เรืองยศ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ฯ กว่า 650 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้