เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด วิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ซึ่งจะมีการตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้