เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ถึงหมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยมีสุข) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 1.07 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้