เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 14 บ้านพรสวรรค์ (จากร้านแม่หน่องลาบเป็ด ถึงสี่แยกบ้านพ่อวิชัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 1.08 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้