เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ซอยทิศตะวันตกโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 1.14 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้