เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้ว จากกลางบ้านไปถนนมะลิวัลย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 1.1 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้