เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสภาเด็กและเยาวชนทำความดีเพื่อสังคม

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชนทำความดีเพื่อสังคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับ โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยรอบสนามฟุตบอล ทาสี รวมถึงตัดกิ่งไม้ที่รกร้างเพื่อปรับทัศนียภาพให้กับโรงเรียน โดยมี นายบัวฮอง บุญจวง รองประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ในเขตเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้