เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัขและแมว

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี 2562 ณ หมู่ 7 จำนวน 91 ตัว
QR Code หน้านี้