เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.37 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้